Shkenca: Kujtimet mund të kalojnë nëpër gjenerata përmes ADN-së

Ne mund të kemi lindur me kujtimet e paraardhësve tanë, të shtypura në ADN-në tonë

Kjo mund të shpjegojë përse disa njerëz i dinë gjërat që asnjëherë në jetë s’i kanë mësuar.

Është e mundshme që instiktet tona bazike për mbijetesë të kenë ardhur shumë kohë më parë nga ndonjë familjar i cili ka përjetuar frikë për vdekje, raporton science nature.

Kujtimet është dashur të formojnë materialin gjenetik në atë mënyrë që të arrijnë mjaftueshëm tek fëmijët tuaj.

Është dashur që ju të keni kujtime para se të keni fëmijë.

Dhe ata më pas të jenë të ndikuar nga materiali juaj gjenetik, në atë mënyrë që ky material të ‘festohet’ tek fëmijët tuaj.

Nëse kjo gjë nuk ka ndodhur, atëherë nuk ekziston asgjë të zbërtheni kujtimet.

Instikti mund të konsiderohet si formë e kujtimeve nga paraardhësit.