Pjesa e fundit tek kembet ndikon shume mbi koken ,mushkerite, zemren dhe barkun .

Kur femija qan nga ndonje dhimbje menyra per ta qetesuar eshte prekja e fundit te kembeve.

Pjesa e poshtme e gishtave te kembes lehteson dhimbjen e kokes ne rastin kur ne e ferkojme ate.

Duke ferkuar pjesen tjeter me poshte gishtave te kembeve ne lehtesojme mushkerite .

Pjesa qendrore lidhet me zemren dhe ferkimi i saj e ben zemren te rrahe me qete , kurse thembra lidhet me barkun dhe ferkimi i saj do te lehtesoje dhimbjen e barkun.

Keshtu ferkimi i pjeses se fundit te kembes duke ndjekur proceduren e lartpermendur do ta qetesoje dhe do ta bej te pushoje te qaren femijen per 1 minute